Широкий выбор медицинских товаров в магазине Диамаг
ورود  \/ 
x
ثبت  \/ 
x

منو

برخی از ویدیو های آموزشی ما

با ابزار set affinity در ویندوز این کار انجام میشه

عامل های هوشمند

  • نوشته شده توسط شیخ محمدی
  • دسته: هوش مصنوعی
  • بازدید: 4266

* دنباله ادراک
سابقه کامل هر چیزی است که عامل تاکنون درک کرده است.

* تابع عامل
رفتار عامل توسط تابع عامل توصیف میشود که هر دنباله ادراک را به یک فعالیت نقش میکند.

* معیارهای کارایی
- معیار کارایی، معیاری برای موفقیت رفتار عامل است.
-بر اساس خواسته های فرد در محیط انتخاب میشود

* رفتار عقلایی
- معیار کارایی که ملاکهای موفقیت را تعریف میکند
- دانش قبلی عامل نسبت به محیط
- فعالیتهایی که عامل میتواند انجام دهد
- دنباله ادراک عامل در این زمان


* عامل عالـِم (Omni science)

- خروجی واقعی فعالیت خود را میداند و میتواند بر اساس آن عمل کند


* عامل خردمند(Rational agent)

- فعالیتی را انتخاب میکند که معیار کارایی اش را حداکثر میکند
– جمع آوری اطلاعات، اکتشاف، یادگیری

* عامل خود مختار
- نقص دانش قبلی خود را میتواند جبران کند

* خواص محیط های وظیفه
- کاملاً قابل مشاهده درمقابل قابلیت مشاهده جزئی
- قطعی درمقابل غیر قطعی
– راهبردی
- رویدادی درمقابل ترتیبی
- ایستا درمقابل پویا
- گسسته درمقابل پیوسته
- تک عاملی درمقابل چند عاملی
– چند عاملی رقابتی درمقابل چندعاملی همیاری

* ساختار عاملها
برنامه + معماری = عامل

کار هوش مصنوعی طراحی برنامه عامل است که تابع عامل را پیاده سازی میکند

* برنامه های عامل
- عاملهای واکنشی ساده
- عاملهای واکنشی مدل گرا
- عاملهای هدف گرا
- عاملهای سودمند

* عاملهای واکنشی ساده
- این عاملها فعالیت را بر اساس درک فعلی و بدون در نظر گرفتن سابقه ادراک، انتخاب میکند
- به خاطر حذف سابقه ادراک برنامه عامل در مقایسه با جدول آن بسیار کوچک است
- انتخاب فعالیت بر اساس یکسری قوانین موقعیت شرطی انجام میشود


* مثالی از عامل واکنشی ساده در دنیای جاروبرقی

- تصمیم گیری آن بر اساس مکان فعلی و کثیف بودن آن مکان صورت میگیرد
- در برنامه عامل در مقایسه با جدول آن، تعداد حالتهای ممکن از ۴ به ۴ کاهش می یابد
- انتخاب فعالیت بر اساس موقعیت شرطی:
If dirty then suck

function REFLEX-VACUUM-AGENT ([location, status]) return an action
if status == Dirty then return Suck
else if location == A then return Right
else if location == B then return Left

* عاملهای واکنشی مدل گرا
- استفاده از دانش “چگونگی عملکرد جهان” که مدل نام دارد
- عامل بخشی از دنیایی را که فعلا میبیند ردیابی میکند
- عامل باید حالت داخلی را ذخیره کند که به سابقه ادراک بستگی دارد
- در هر وضعیت, عامل میتواند توصیف جدیدی از جهان را کسب کند

* عاملهای هدف گرا
- این عامل علاوه بر توصیف حالت فعلی، برای انتخاب موقعیت مطلوب نیازمند اطلاعات هدف نیز میباشد
- جست و جو و برنامه ریزی، دنباله ای از فعالیتها را برای رسیدن عامل به هدف، پیدا میکند
- این نوع تصمیم گیری همواره آینده را در نظر دارد و با قوانین شرط عمل تفاوت دارد
- این نوع عامل کارایی چندانی ندارد، اما قابلیت انعطاف بیشتری دارد

* عاملهای سودمند
- این عامل برای اهداف مشخص، راه های مختلفی دارد، که راه حل بهتر برای عامل سودمندتر است.
- تابع سودمندی، حالت یا دنباله ای از حالتها را به یک عدد حقیقی نگاشت میکند که درجه رضایت را توصیف مِیکند.
- وقتی اهداف متضاد باشند، بعضی از آنها برآورده میشوند
- اگر هیچیک از اهداف به طور قطعی قابل حصول نباشند، احتمال موفقیت با اهمیت هدف مقایسه میشود

* عاملهای یادگیرنده
- عنصر یادگیرنده مسئول ایجاد بهبودها
- عنصر کارایی مسئول انتخاب فعالیتهای خارجی
- منتقد مشخص میکند که یادگیرنده با توجه به استانداردهای کارایی چگونه عمل میکند
- مولد مسئله مسئول پیشنهاد فعالیتهایی است که منجر به تجربیات آموزنده جدیدی میشود

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn